Kategoria
Księgowi
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    


 

 

Ubezpieczenie
OC oraz ochrony prawnej dla księgowych
- użytkowników serwisu podatki.biz

I. Adresaci oferty

Oferta AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (AXA) przeznaczona jest dla osób fizycznych wykonujących czynności księgowe na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (np. umowa-zlecenie), z wyłączeniem osób wykonujących te czynności w charakterze przedsiębiorcy.
Ubezpieczenie może również zawrzeć pracodawca na rzecz swoich pracowników działu księgowości, zapewniając im tym samym dodatkową ochronę ubezpieczeniową i poprawiając bezpieczeństwo oraz komfort pracy.
Ubezpieczenie nie jest przeznaczone dla przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Oferta dla biur rachunkowych znajduje się >>> tutaj ).

II. Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie zapewnia księgowemu kompleksową ochronę w związku z wykonywaniem czynności księgowych (>>> definicja czynności księgowych), która obejmuje: 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (szczegóły >>>  OC zawodowa),
- ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno skarbowej (szczegóły >>> ochrona prawna).

III. Kalkulacja składki / zawarcie ubezpieczenia

Oferta przewiduje atrakcyjne ceny. W szczególności stosowane są zniżki składki z tytułu

  • posiadania certyfikatu księgowego,
  • kontynuacji ubezpieczenia zawartego w AXA,
  • bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.

Zwyżki składki przewidziane są dla osób, które

  • charakteryzują się szkodowym przebiegiem pracy,
  • świadczą usługi na podstawie umowy - zlecenia.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami finansowymi oferty:
>>> kalkulacja składki / zawarcie ubezpieczenia