Kategoria
Biura rachunkowe
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

nowy, szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej 

I. Adresaci oferty
1. Niniejsza oferta PZU S.A. kierowana jest do przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub obsługi kadrowo-płacowej lub wykonujących określone czynności doradztwa podatkowego nieobjete ubezpieczeniem obowiązkowym doradców podatkowych.

2. Oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskali przychody nieprzekraczające 10.000.000 zł. Podmioty o wyższych przychodach prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.

II. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego z tytułu prowadzenia działalności. Kompleksową ochronę ujęto w ramy przedstawionych poniżej ubezpieczeń.

1. obowiązkowe ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie niezbędne przedsiębiorcom wykonującym działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na warunkach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. szczegóły >>>

2. nadwyżkowe ubezpieczenie OC
W ofercie ubezpieczenia obowiązkowego wskazano minimalną, określoną przepisami, wysokość sumy gwarancyjnej - 10 tys euro.
Nie jest to wysoka suma, nie jest to wystarczająca ochrona. Ubezpieczenie nadwyżkowe pozwala zabezpieczyć się przed skutkiem wysokich roszczeń zagrażających funkcjonowaniu biura i osobistemu majątkowi przedsiębiorcy oraz jego rodziny.  szczegóły >>>

3. dobrowolne ubezpieczenie OC - określone czynności księgowe
Dla biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) jest to niezbędne uzupełnienie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego o określone czynności doradztwa podatkowego oraz inne czynności księgowe, np. prowadzenie PKPiR lub pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych.
Dla biur rachunkowych nie świadczących usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jest to kluczowe ubezpieczenie, zapewniające ochronę biura w odniesieniu do ww. czynności. szczegóły >>>

4. dobrowolne ubezpieczenie OC - obsługa kadrowo-płacowa
Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu obsługi kadrowo-płacowej stanowi istotne uzupełnienie ww. ubezpieczeń w odniesieniu do szkód związanych z pozostałymi czynnościami standardowo wykonywanymi przez biura, np. obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy. szczegóły >>>

III. Składki
Oferta charakteryzuje się atrakcyjnymi składkami uwzględniającymi zniżkę specjalną dla klientów naszego serwisu, a ponadto mogą jeszcze mieć zastosowanie dodatkowe zniżki np:
- z tytułu kontynuacji ubezpieczenia,
- z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,
- dla wspólników biur prowadzonych przez spółki cywilne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i kalkulacją składki:
>>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia