Kategoria
Doradcy podatkowi
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    Ubezpieczenie OC doradców podatkowych

 


 

I. Adresaci oferty
1. Niniejsza oferta PZU S.A. kierowana jest do podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe na podstawie przepisów Ustawy z dnia 05.07.1996r. o doradztwie podatkowym, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki.

2. Oferta przeznaczona jest dla podmiotów, które w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskały przychody nieprzekraczające 5.000.000 zł, a liczba doradców podatkowych wykonujących czynności zawodowe w imieniu podmiotu nie przekracza 12. Podmioty o wyższych przychodach lub zatrudnieniu, prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.

II. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność doradcy podatkowego z tytułu prowadzenia działalności. Kompleksową ochronę ujęto w ramy przedstawionych poniżej ubezpieczeń.

1. obowiązkowe ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie niezbędne przedsiębiorcom wykonującym działalność z zakresu doradztwa podatkowego na warunkach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. W ofercie ubezpieczenia obowiązkowego wskazano minimalną, określona przepisami, wysokość sumy gwarancyjnej - 10 tys. euro, z możliwością jej podwyższenia do 250 tys. euro. szczegóły >>>

2. nadwyżkowe ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie nadwyżkowe pozwala dodatkowo wzmocnić, w ramach dodatkowej sumy gwarancyjnej (do 4.000.000 zł), zabezpieczenie przed skutkiem wysokich roszczeń zagrażających funkcjonowaniu doradcy podatkowemu oraz osobistemu majątkowi przedsiębiorcy i jego rodziny. Ubezpieczenie nadwyżkowe jest dostępne tylko dla tych, którzy uprzednio zawarli obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego w PZU SA (niezależnie od sumy). szczegóły >>>

3. uzupełniające ubezpieczenie OC
Oferowane ubezpieczenie obejmuje czynności doradztwa podatkowego nie objęte zakresem ubezpieczenia obowiązkowego i nadwyżkowego. Ubezpieczony ma do wyboru sumy gwarancyjne z przedziału od 50.000 PLN do 500.000 PLN.
Ubezpieczenie dostępne tylko dla tych, którzy uprzednio zawarli obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego w PZU SA (niezależnie od sumy). szczegóły >>>

III. Składki
Oferta charakteryzuje się atrakcyjnymi składkami uwzględniającymi zniżkę specjalną dla klientów naszego serwisu. Mają zastosowanie również dodatkowe zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i kalkulacją składki:
>>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia