Kategoria
Doradcy podatkowi
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

 >>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne

Ubezpieczenie nadwyżkowe

1. Stosunkowo niskie sumy gwarancyjne ubezpieczenia obowiązkowego mogą okazać się w praktyce niewystarczające. W związku z tym proponujemy zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

2. Oferta ubezpieczenia nadwyżkowego dotyczy sum gwarancyjnych do 4.000.000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia. W przypadku zainteresowania wyższymi sumami gwarancyjnymi prosimy o kontakt z naszym biurem. Suma gwarancyjna pomniejszana jest o kwoty wypłaconych odszkodowań.

3. Ubezpieczenia nadwyżkowe zawierane są na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
z zastosowaniem warunków szczególnych oferty.

4. Oferta ubezpieczenia nadwyżkowego przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów, które zawierają jednocześnie obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych lub wnioskują o uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartego uprzednio w PZU SA ubezpieczenia obowiązkowego.

5. Składka należna dla podmiotu za ubezpieczenie nadwyżkowe uzależniona jest od wysokości wybranej sumy gwarancyjnej oraz liczby osób uprawnionych do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w tym doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych).

>>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne